Huren

Het is op dit moment wegens groot succes niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor een woning.

De makelaar is op dit moment bezig om de verhuur van de 22 woningen aan mensen die zich ingeschreven hebben in goede banen te leiden. Op het moment dat er weer woningen vrij komen zijn onderstaande zaken nodig om in aanmerking te komen voor een woning.

Algemeen

– Een geldig identiteitsbewijs

Indien in loondienst

– Werkgeversverklaring
– Loonstrook van de laatste maand
– Bankafschrift met de meest recente salarisbetaling

Indien zelfstandig ondernemer

– Balans, winst-en verliesrekening over de twee meest recente volledige boekjaren
– Accountantsverklaring
– Belastingaangifte van twee meest recente jaren
– Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register

Bij pensionering of uitkering ontvangen wij graag een jaaropgave en een afschrift van de meest recente bankbetaling.