Maandag 9 maart a.s. 19:30 uur presentatie plannen in Corrosia

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

In het centrum van Almere Haven gaan de komende jaren verschillende ontwikkelingen plaatsvinden, Plein & Sluis genaamd.

  1. 1. Verbouwing Vomar Voordeelmarkt met er boven nieuwbouw appartementen
    2. Opknappen parkeergarage Sluis en openbare ruimte
    3. Nieuwbouw appartementencomplex Sluis

Via deze site blijf je op de hoogte van de plannen en het overleg dat er is met betrokkenen en omwonenden is. Informatie kun je ook vinden op de website van de Gemeente Almere.

Maandag a.s. zal er een informatieavond worden georganiseerd waarin de uitgewerkte plannen van de Vomar Voordeelmarkt en de appartementen worden gepresenteerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Bekijk wat de betrokkenen te zeggen hebben:

Bjorn Muller
Filiaalmanager Vomar Voordeelmarkt
Frank de Koning
De Koning Architecten BV
Gert Breugem
Stedenbouwkundige Gemeente Almere

Verbouwing Vomar Voordeelmarkt en bouw appartementen

Deze zomer zal de Vomar Voordeelmarkt op de hoek Kruisstraat en Plein een facelift ondergaan. De winkel wordt vernieuwd en aangepast. Boven de Vomar Voordeelmarkt, waar nu nog kantoren zitten, komen appartementen en ook de gevels van het pand worden helemaal vernieuwd.

Opknappen parkeergarage Sluis en openbare ruimte

De parkeergarage ernaast krijgt een facelift zodat het aan de eisen van deze tijd voldoet en prettig is om de auto te parkeren. Bovendien zal de openbare ruimte aan de achterzijde van de Vomar Voordeelmarkt, rondom de Sluisgarage en het nieuwe appartementencomplex ook worden opgeknapt.

Nieuwbouw appartementencomplex Sluis

Ook zal er, waar nu het kleine parkeerterrein op de kop van de Sluisparkeergarage is, een nieuw appartementencomplex worden gebouwd. De appartementen worden door de Alliantie gerealiseerd en zijn midden segment appartementen. Door deze plannen in samenhang uit te voeren, wordt dit deel van het centrum van Almere Haven kwalitatief verbeterd en zal de overlast gedurende de werkzaamheden zo beperkt mogelijk blijven.

Volgende informatie bijeenkomst

Voortgang in realisatie onderdelen plan

Maandag a.s. zal er weer een informatieavond worden georganiseerd waar de uitgewerkte plannen worden gepresenteerd. De reguliere procedures worden ook opgestart die moeten leiden tot de verschillende vergunningen. Deze worden gefaseerd verstrekt waarna een planning voor realisatie wordt opgesteld en de uitvoering begint. De sloop aan het pand van de Vomar Voordeelmarkt en de uitbreiding van de winkel is al gestart, de realisatie van appartementen zal daarna plaatsvinden.